قاعده طلایی

باید ریاست خانواده‌ از نظر حقوقی به مرد و از نظر عاطفی به زن سپرده شود

نتیجه مرور تمامی دستوردات دین درباره تحکیم بنیان خانواده‌ در یک قاعده طلایی مختصر است که اگر جوان‌ها به این قاعده توجه کنند، از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری می‌شود. بر این اساس که زن و مرد مساوی نیستند، در بسیاری از ویژگی‌ها فقط مناسبتهایی با هم دارند و اگر چه زن و مرد به عنوان یک انسان،‌ ارزش‌های مساوی دارند، باید ریاست خانواده‌ را از نظر حقوقی به مرد و از نظر عاطفی به زن سپرد. نتیجه این قاعده نبود تساوی حقوق زن و مرد خواهد بود، ‌اما این موضوع به معنای اجرا نشدن عدالت نخواهد بود، در دین اسلام، اطاعت مرد از زن به اندازه اطاعت زن از مرد توصیه نشده و از سوی دیگر توصیه به محبت هم بیشتر خطاب به مرد، نسبت به زن است. با اجرای این قاعده طلایی، رفتار زن و مرد در خانواده‌ها شبیه به هم نخواهد بود و هر کسی در قالب رفتاری خود عمل خواهد کرد. فرزندان این خانواده‌ نیز به شدت آماده دینداری و دارای روحیه متعادل خواهند بود. تحبب وظیفه مرد است و تواضع وظیفه زن، مرد باید در طول زندگی مراقب باشد که دل زن را نشکند و زن مراقب باشد که غرور مرد را نشکند، با همه اختیارات حقوقی که در اسلام به مرد واگذار شده، کوچک‌ترین ظلمی اگر به زن شود، مرد حتی اگر هم شهید شود، فشار قبر او را رها نخواهد کرد. اگر در خانواده‌ پدر فرمانده باشد و به دختر خود محبت داشته باشد، بسیاری از آسیب‌های روابط دختر و پسر در جامعه حل می‌شود، چرا که دختر دیگر نیازی به تبرج و ارتباط گرفتن عاطفی ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین پناهیان

/ 0 نظر / 30 بازدید