قرقره درمانی

دکتر می پرسه: چه اتفاقی افتاده؟

خانم در جواب میگه: دکتر، دیگه نمی دونم چکار کنم. هر وقت شوهرم عصبانی و ناراحت میاد خونه، منو زیر مشت و لگد له می کنه و عصبانیتش رو سر من خالی می کنه!
دکتر گفت: خب دوای دردت پیش منه: هر وقت شوهرت عصبانی و ناراحت اومد خونه، یه فنجون چای سبز بردار و شروع کن به قرقره کردن. و این کار رو ادامه بده.
دو هفته بعد،اون خانم با ظاهری سالم و سرزنده پیش دکتر برگشت!
خانم گفت: دکتر، پیشنهادتون فوق العاده بود. هر بار شوهرم عصبانی و ناراحت اومد خونه، من شروع کردم به قرقره کردن چای و شوهرم دیگه به من کاری نداشت!
دکتر گفت: میبینی؟! اگه جلوی زبونت رو بگیری خیلی چیزا خود به خود حل میشن!
تذکر: در علم بیان، یاد می گیریم که سخنمان را چگونه، چه وقت، در چه قالبی و ...بیان کنیم. زنان ایرانی اغلب وقتی شوهرانشان دیر می‌آید به جای این که بگویند دیر کردی دلواپس شدم می‌گویند چرا دیر کردی؟ کجا بودی؟ با کی بودی؟ و...[1]

پی نوشت :
1- آیین شوخی و قوانین خوشی، کتابخانه سایت گفتگوی دینی

/ 0 نظر / 22 بازدید