سیگار

توی کافه‌ی فرودگاه یکی بود که پشت سر هم سیگار می‌کشید؛
یکی دیگه رفت جلو گفت: - ببخشید آقا!
شما روزی چند تا سیگار می‌کشین؟
- منظور؟
- منظور اینکه اگه پول این سیگارا رو جمع می‌کردین
به اضافه‌ی پولی که به خاطر این لامصب خرج دوا و دکتر می‌کنین
الان اون هواپیمایی که اونجاست مال شما بود!
- تو سیگار می‌کشی؟
- نه!
- هواپیما داری؟
- نه!
- به هر حال مرسی بابت نصیحتت
ضمناً اون هواپیما که نشون دادی مال منه

/ 1 نظر / 26 بازدید
high star

این متنا بدآموزی داره