میانگین سنی ازدواجهای موفق

میانگین سنی ازدواجهای موفق
مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با تحلیل و تشریح آماری ازدواج های موفق در سنین پایین گفت: براساس آمارهای بدست آمده موفق ترین ازدواجها در سنین 20 تا 24 رخ داده و با بالا رفتن سن ازدواج زوجین، تعداد طلاق در مردان از 5.6 به 32 درصد و در زنان از 6 به 22.5 درصد افزایش یافته است.
 
 
به گزارش عصر امروز، علی اکبر محزون در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: آمارها و شاخص‌های متعدد، از موفق‌تر بودن ازدواج‌های صورت گرفته در سنین 20 تا 24 سالگی حکایت دارند. وی گفت: با توجه به اینکه بیشترین ازدواج‌ها یعنی حدود 85 درصد ازدواج‌ها برای مردان در سنین 20 تا 34 سالگی و برای زنان در سنین 15 تا 29 سالگی ثبت شده، به همین دلیل آمارهای این گروه‌های سنی مورد تجزیه و تحلیل ویژه قرار گرفتند و از مهم‌ترین شاخص‌های مورد بررسی در این تجزیه و تحلیل، شاخص «نسبت تعداد طلاق‌ به ازای هر 100 ازدواجِ ثبت شده»، «درصد طلاق‌های ثبت شده در یک سال اول زندگی» و «درصد طلاق‌های ثبت شده در پنج سال اول زندگی» در گروه‌های سنی مختلف است. 
 
مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال تاکید کرد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در گروه‌های سنی مختلف نشان می‌دهد با بالا رفتن سن ازدواج زوجین، تعداد طلاق به ازای هر 100 ازدواج در مردان از 5.6 به 32 درصد و در خانم‌ها از 6 به 22.5 درصد افزایش یافته است.به گفته وی، این نسبت در مردان 20 تا 24 ساله 5.6 درصد، 25 تا 29 ساله 12.4 درصد و 30 تا 34 ساله 32 درصد بوده و در زنان 15 تا 19 ساله 6 درصد، 20 تا 24 ساله 10.9 درصد و 25 تا 29 ساله 22.5 درصد است.

محزون دو شاخص دیگری که مورد بررسی قرار گرفته‌ را درصد طلاق در سال اول و پنج سال اول زندگی مشترک در گروه‌های سنی مختلف زوجین عنوان کرد و گفت:مقادیر این شاخص‌ها در داده‌های ثبتی مربوط به استان تهران در سال‌های اخیر نشان می‌دهند که با بالا رفتن سن ازدواج زوجین،درصد طلاق در سال اول زندگی درمردان از 4.1 به 12.7 درصد و در زنان  از 4.5 به 10.5 درصد افزایش یافته است.وی افزود: درصد طلاق در پنج سال اول زندگی نیز از افزایش این شاخص در آقایان از 45 به 57 درصد و در زنان از 40.7 به 61.6 درصد در اثر بالا رفتن سن ازدواج حکایت دارد. 
 
به گفته وی،درصد طلاق در سال اول زندگی مشترک برای آقایان 20 تا 24 ساله 4.1 درصد، 25 تا 29 ساله 5 درصد و 30 تا 34 ساله 12.7 درصد بوده و برای زنان 15 تا 19 ساله و 20 تا 24 ساله 4.5 درصد و برای زنان 25 تا 29 ساله 10.5 درصد است. این مقام مسئول در سازمان ثبت احوال گفت: درصد طلاق در پنج سال اول زندگی نیز برای مردان 20 تا 24 ساله 45 درصد، 25 تا 29 ساله 51.8 درصد و 30 تا 34 ساله 57 درصد و برای زنان 15 تا 19 ساله 40.7 درصد، 20 تا 24 ساله 53.2 درصد و 25 تا 29 ساله 61.6 درصد است.

/ 0 نظر / 23 بازدید