نکات مهم و کاربردی در ازدواج

1- بهتر است سن پسر 2 تا 8 سال (میانگین 5 سال) به دلایل زیر بیشتر از سن دختر باشد.
الف- کنش‌ اقتدار ب- جذابیت بدنی و فیزیکی(Physical Attractive ) ج- حساسیت بیش از حد (بدبینی) زنان مسن به مردان جوان
2- مشکلات حاملگی به دلیل افزایش سن


3- یک سال بزرگ‌تر بودن پسر یا همسالی دختر و پسر در صورت تناسب دیگر ملاک‌های اصلی اشکال ندارد.
3- بزرگ‌تر بودن دختر توصیه نمی‌شود(مگر در موارد نادر).
4- سطح تحصیلی مرد نسبت به زن بهتر است بیشتر یا مساوی زن باشد.
5- اگر مدرک مرد یک پله پایین‌تر باشد، به شرط آن که مرد دارای شغل و موقعیت اجتماعی مطلوبی باشد، اشکال ندارد. اگر دو مدرک یا بیشتر پایین‌تر باشد، سازگاری همسران دچار مشکل می‌شود مگر؛
الف) شرایط اصلی برجسته باشد(صفات شخصیتی، تعهد، تفاهم، صمیمیت و...)
ب) مرد توان و امکان کم کردن این فاصله را داشته باشد.
6- بهتر است مرد برون‌گرا تر از زن باشد
7- اگر زن برون‌گراتر باشد نباید این فاصله خیلی زیاد باشد
8- زن خیلی برون گرا ازهمنشینی با مرد درون گرا خسته می شود ومرد او ناراضی و حتی بدبین.
9- بایدها در گفت و گو: (روابط با والدین، آینده، شغل، استقلال از خانواده‌ها، حساسیت‌های کاری و اجتماعی و...)
10- مراحل تشخیص:
مرحله اول : معرفی اجمالی از طریق آشنایان.
مرحله دوم : ملاقات طرفین در خانواده دختر.
مرحله سوم : گفتگو طرفین و خانواده ها با یکدیگر.
مرحله چهارم : انجام تحقیقات و مشورت با روان شناس با تجربه.
11- سه روش برای تشخیص ملاک‌ها
الف) تحقیق از افراد آگاه = 50 ٪
ب) آزمون‌های روان‌شناختی = 30 ٪
ج‌) گفت‌ و گو‌ها = 20 ٪. [1]


پی نوشت :
1. سایت انجمن روان شناسان اسلامی، دکتر گلزاری، کارگاه همسرگزینی.

/ 0 نظر / 23 بازدید