آدرس و تلفن دادگاه های خانواده تهران

1- مجتمع قضایی خانواده (1)
نشانی : اتوبان شیهد محلاتی - نبرد جنوبی - جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفن: 9-33009113-33009129
نمابر : 33004140
مناطق شهرداری :19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9
2-مجتمع قضایی خانواده (2)
نشانی : ضلع شمال شرقی میدان ونک - کوچه شهید مسعود صانعی
تلفن : 2-88773621
نمابر: 88798271
مناطق شهرداری : 3
شعبات : 261 الی 273     کدپستی 1969913111
3- مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)
نشانی : یافت آباد - بلوار معلم - بعد از میدان الغدیر - پلاک 126
تلفن :73-66224468
نمابر :66207766
مناطق شهرداری : 9-10-17-18
شعبات :178-179-180-182-184-185-186-189-190-191
و 1141-1149-1153              کدپستی: 1276687111
4- مجتمع قضایی شهید باهنر ( ره)
نشانی : تهرانپارس - تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور
تلفن : 8-77055630
نمابر: 77055644
مناطق شهرداری : 4-7-8-13         
شعبات :116 - 129 - 259 - 260 - 280 - 287
5- مجتمع قضایی شیهد مفتح ( ره)
نشانی : شهر زیبا - خ مخابرات - میدان الغدیر - جنب کانون اصلاح و تربیت
تلفن: 8- 44339700
شعبات : 206 الی 221 - 258- 260-274-275-277- 278
کدپستی : 1474993356
6 - مجتمع قضایی شهید صدر ( ره)
نشانی : خیابان شهید مطهری ( ره) خیابان میرعماد - جنب فرمانداری تهران
تلفن :30-88750021-88759780
مناطق شهرداری : 3-7
نمابر: 88759781
شعبات : 36 الی 44 -47-80-81-86-87-89-90

/ 0 نظر / 760 بازدید